To, co rączki pokażą, to co nóżki zatańczą, to, co buzia wypowie

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.

Grupa: 20-25 osób.

Metody warsztatowe: pokaz, zabawa, ćwiczenia praktyczne.

supernauczyciel

Szkolenie zrodziło się z praktyki własnej autorki i z jej potrzeby stosowania różnych form pracy z dzieckiem. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane sprawdzone zabawy, pląsy, tańce, autorskie ilustracje do pracy z tekstem, dzięki którym można swobodnie przechodzić z jednej aktywności w drugą.

Tematyka zabaw i aktywności jest różnorodna i związana z porą roku, w której odbywają się warsztaty.

Przykładowe tematy:

  • klimaty japońskie
  • klimaty ludowe
  • morskie opowieści
  • świat zwierząt
  • pory roku.

W ramach szkolenia prezentowane są różnorodne techniki i metody pracy:

  • edukacja przez ruch
  • origami
  • papieroplastyka
  • zabawy z wełną
  • tańce i pląsy.

Uczestnicy otrzymują gotowe pomoce dydaktyczne: wydruki tekstów, karty pracy do animacji, opisy prezentowanych zabaw.

Prowadzący: Małgorzata Spilarewicz.

Cena: 130 zł.