Rozwijanie kompetencji wychowawczych, czyli jak budować autorytet nauczyciela?

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Czas trwania: 2 x 5 godzin dydaktycznych.

supernauczycielMetody pracy: miniwykład, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, analiza przypadków, dyskusja, scenki, quiz.

Zagadnienia:

  • Terminy i pojęcia dotyczące wychowania i pracy z dziećmi.
  • Wyznaczanie granic w pracy z dzieckiem a wartości osobiste.
  • Wprowadzanie zasad i nauka ich przestrzegania.
  • Kary a konsekwencje – schemat stawiania granic w pracy z klasą.
  • Trudne zachowania dzieci i młodzieży a ich potrzeby.
  • Przywództwo i autorytet w pracy z uczniem.
  • Komunikat JA i komunikat TY w pracy z uczniem i rodzicami.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Małgorzata Owczarek

Cena: 220 zł.