Edukacja informatyczna w klasach 1-3 – warsztaty metodyczne

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 16 osób.

Metoda warsztatowa, zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Podstawa programowa edukacji informatycznej – analiza podstawy, planowanie przebiegu zajęć, tworzenie scenariuszy.
  • Zastosowanie edytora tekstu w pracy z dziećmi – poznawanie poszczególnych narzędzi edytora tekstu i możliwości ich zastosowania, wykorzystanie elementów graficznych, tworzenie dokumentów użytkowych.
  • Praca w edytorze grafiki – poznawanie poszczególnych narzędzi i możliwości ich wykorzystania, wykonywanie projektów graficznych.
  • Wykorzystanie programu PowerPoint na zajęciach komputerowych – poznawanie narzędzi, tworzenie prezentacji, różne możliwości zastosowania prezentacji multimedialnej podczas lekcji, np. slajdy jako interaktywne karty pracy.
  • Wykorzystanie internetu w pracy z dzieckiem z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa – poznanie bezpiecznych stron z ciekawymi materiałami i grami edukacyjnymi.
  • Programowanie i kodowanie – bez użycia komputera oraz z użyciem narzędzi i aplikacji.
  • Praca własna nauczyciela – korzystanie z kreatorów kart pracy i zasobów online oraz poznanie oferty kursów internetowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują wykaz stron internetowych z zasobami przydatnymi podczas zajęć komputerowych.

Prowadząca: Ewa Stolarczyk

Cena: 140 zł.