Logopedyczne zabawy grupowe w przedszkolu

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni oraz logopedzi.

 supernauczyciel

Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: ćwiczenia praktyczne, dyskusja, dzielenie się doświadczeniami.

Zagadnienia:

  • Rozwój mowy przedszkolaka – miniwykład.
  • Jak prowadzić ćwiczenia logopedyczne w ramach zajęć podstawowych – dobre praktyki.
  • Gry i zabawy logopedyczne z elementami ćwiczeń integracji sensorycznej – ćwiczenia praktyczne, prezentacja zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych oraz innych.
  • Prezentacja pomocy (płyty, książki) związanych z tematem.

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 110 zł