Metody motywacji pozytywnej – jak zachęcać uczniów do efektywnej nauki?

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. 

supernauczyciel

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład, rozmowa, pokaz, dyskusja moderowana, burza mózgów, praca w grupach.

Zagadnienia:

  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, czyli o źródłach motywacji.
  • Sposoby na motywowanie uczniów – praca w grupach z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas modułu pierwszego.
  • Prezentowanie dobrych praktyk w pracy nad motywacją wewnętrzną uczniów.
  • Dlaczego czasami nam się nie chce, czyli o motywacji z perspektywy badań.

Prowadząca: Małgorzata Owczarek

Cena: 115 zł.