Jak budować autorytet wśród uczniów?

Uczestnicy: nauczyciele, którzy chcą, aby uczniowie ich szanowali, słuchali i byli z nimi w dobrym kontakcie. 

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, burza mózgów.

Zagadnienia:

  • Cechy skutecznego nauczyciela (odniesienie do badań naukowych, omówienie trzech typów nauczycieli).
  • Autodiagnoza – jakim typem nauczyciela jestem; wyznaczenie kierunków pracy nad sobą.
  • Granice – czym są granice, jakie są moje granice oraz jak stawiać granice w kontakcie z uczniami.
  • Metody usprawniające współpracę z uczniami.
  • Co zamiast kar – o konsekwencjach logicznych i naturalnych. Praca nad studium przypadku.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.