Jak być żyrafą, a nie szakalem? (o porozumieniu bez przemocy)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i szkolnej. 

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, eksperyment, miniwykład, puzzle; praca indywidualna, w parach, małych grupach.

Zagadnienia:

  • Na czym polega język szakala, a na czym język żyrafy?
  • Trenowanie empatycznego słuchania, wyrażania próśb i oczekiwań.
  • Jak stworzyć grupę/klasę, w której uczniowie będą rozmawiać językiem serca?
  • Jak pomóc uczniom rozwiązywać konflikty przez mediacje oparte na porozumieniu bez przemocy?

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 115 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.