Warsztat polonisty w kontekście podstawy programowej i egzaminu ósmoklasisty

Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład z prezentacją, ćwiczenia.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Podstawa programowa – nie taki diabeł straszny, jak go malują.
  • Konstruowanie zadań – typy i rodzaje zadań dotyczących lektur, argumentacji i retoryki, nauki o języku, redagowania form użytkowych.
  • Typy tekstów źródłowych i innych materiałów w arkuszach egzaminacyjnych.
  • Lektury obowiązkowe – jak funkcjonują na egzaminie.
  • Zastosowanie kryteriów oceniania wypracowań o charakterze twórczym i argumentacyjnym.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 110 zł.