Rozwijanie dojrzałości szkolnej przedszkolaka z uwzględnieniem wyników diagnozy gotowości szkolnej

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, eksperyment, miniwykład, puzzle; praca indywidualna, w parach, małych grupach.

Zagadnienia:

  • Funkcjonowanie dziecka sześcioletniego i siedmioletniego.
  • Zmiany i trudności, jakie czekają dziecko w związku ze zmianą środowiska z przedszkolnego na szkolne.
  • Kierunki pracy z dzieckiem w celu ułatwienia mu realizacji obowiązku szkolnego. 
  • Metody badania gotowości szkolnej dzieci i ich indywidualnych predyspozycji.
  • Rozwijanie umiejętności trafnego diagnozowania funkcjonowania dzieci przed rozpoczęciem przez nie nauki w szkole.
  • Zasady, metody i formy pracy z dziećmi sześcioletnimi.
  • Planowanie zajęć grupowych i indywidualnych z wykorzystaniem poznanych metod i uwzględnieniem wyników diagnozy.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.