Metody motywacji pozytywnej – jak zachęcać uczniów do efektywnej nauki? do tematu)

Uczestnicy: nauczyciele szkół podstawowych.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie online.

supernauczyciel

Metoda warsztatowa: wykład z prezentacją, dyskusja, dobre praktyki, wymiana doświadczeń, burza mózgów, ćwiczenia.

Zagadnienia: 

  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, czyli o źródłach motywacji.
  • Sposoby motywowania uczniów.
  • Przykłady dobrych praktyk w pracy z uczniem.
  • Dlaczego czasem nam się nie chce? – o motywacji z perspektywy badań.

Prowadząca: Małgorzata Owczarek

Cena: 90 zł.