Procedura przerwy i inne metody – jak pracować z dzieckiem z ADHD

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

  • Co to jest ADHD? Przyczyny tego zaburzenia.
  • Jak rozpoznać dziecko z ADHD? – co powinno zaniepokoić rodziców i nauczycieli? Kiedy należy udać się do poradni? Gdzie szukać pomocy?
  • Praca z dzieckiem, u którego rozpoznano ADHD – strategie radzenia sobie z nadmierną impulsywnością, nadruchliwością, zaburzeniami uwagi; stosowanie konsekwencji logicznych.
  • Edukacja i wspieranie rodziców dziecka z ADHD.
  • Pomoc dziecku w integracji  grupą.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.