Twój uczeń mistrzem pióra (dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach 1-3)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 2 x 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

  • Metody pracy stosowane w związku z nauką i doskonaleniem pisania dłuższych form wypowiedzi (teksty użytkowe i paraliterackie).
  • Ćwiczenia i zabawy wzbogacające słownik dziecka (słownictwo bierne i czynne).
  • Ćwiczenia syntaktyczne – jak doskonalić umiejętność budowy zdań przez uczniów.
  • Jak uczyć pisać zaproszenie, ogłoszenie i list?
  • Przygotowanie do pisania opisu. Opis przedmiotu, osoby, rośliny, zwierzęcia.
  • Metodyka pisania opowiadań w edukacji wczesnoszkolnej.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 220 zł (łączna cena za dwie części).