Wystąpienia publiczne w pracy nauczyciela

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Poznanie zasad przygotowywania wystąpień publicznych zgodnie ze sztuką retoryki.
  • Kształcenie umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych.
  • Opanowanie technik dykcyjnych.
  • Dbałość o kulturę słowa, najczęstsze błędy językowe.
  • Tworzenie prezentacji PowerPoint – podstawowe zasady, najczęstsze błędy.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 115 zł.