Techniki prezentacji i skutecznej komunikacji w pracy nauczyciela

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Nauka formułowania i dobierania środków przekazu w zależności od słuchaczy, miejsca i celu.
 • Trening pozytywnej prezentacji i odporności na ekspozycję społeczną.
 • Nauka komunikacji interpersonalnej – zdobywanie umiejętności integrowania grupy, a także kształtowania jej liderów.
 • Pogłębianie relacji między uczestnikami szkolenia.
 • Ukazanie takich narzędzi komunikacyjnych, które powodują wywieranie określonego wrażenia na odbiorcy.
 • Pokonanie barier komunikacyjnych.
 • Uruchomienie własnej ekspresji jako skutecznego instrumentu komunikacji.
 • Uruchomienie głosu w taki sposób, aby być bardziej interesującym dla odbiorców.
 • Uzyskanie przez uczestników szkolenia takiego poziomu świadomości funkcjonowania własnego głosu, który doprowadzi do swobodnego nim operowania.
 • Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • Poznanie procesu komunikacji, aby umiejętnie przekazywać informacje, prowadzić rozmowy, funkcjonować w zespołach i przekonywać do swoich racji.

Prowadzący: Michał Rzepka

Cena: 110 zł.