Warsztaty emisji głosu

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Głos jako narzędzie ekspresji – prawidłowe używanie głosu; główne elementy pracy nad głosem; barwa, wysokość oraz głośność – odbicie naszych emocji oraz wskaźnik naszego stanu psychicznego i fizycznego samopoczucia.
 • Poznanie podstawowych ćwiczeń oddechowych.
 • Nauka świadomego stosowania oddechu przeponowego.
 • Techniki relaksacji a rozwijanie możliwości głosowych.
 • Kreatywne podejście do własnego głosu – odkrywanie ukrytych możliwości i skali swojego głosu.
 • Wykonywanie ćwiczeń rytmicznych.
 • Jak używać głosu, aby usprawnić codzienną komunikację.
 • Jak różnicować wysokość głosu, aby odbiorcy chcieli nas słuchać i dobrze rozumieli nasz komunikat.
 • Dostosowywanie tempa mówienia oraz barwy głosu do sytuacji.
 • Uzyskiwanie odpowiedniej siły głosu.
 • Praca nad intonacją, aby brzmieć pewnie i przekonująco.
 • Ćwiczenia dykcyjne.

Prowadzący: Michał Rzepka

Cena: 110 zł.