By nie być bezradnym – pierwsza pomoc w praktyce nauczyciela

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Podstawy prawne pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo osób udzielających pierwszej pomocy.
 • Zasady wzywania pomocy do osoby poszkodowanej.
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne.
 • Postępowanie w przypadku zadławień u dzieci i dorosłych.
 • Układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
 • Ćwiczenia praktyczne na fantomach i z wykorzystaniem defibrylatora.
 • Stany nagłe, z którymi może się zetknąć nauczyciel: duszność, cukrzyca, napad drgawek, ostry zespół wieńcowy, udar, udar cieplny, zatrucie lekami, alkoholem, pokarmowe.
 • Uczeń pod wpływem substancji psychoaktywnych.
 • Postępowanie przy skaleczeniach i ranach.
 • Krwawienie z nosa.
 • Rany i urazy głowy, urazy w obrębie klatki piersiowej, kończyn.
 • Oparzenia.

Prowadzący: Józef Grygo lub Grzegorz Kołodziejak (ratownicy medyczni).

Cena: 100 zł.