Asertywność – w poszukiwaniu własnego stylu i komfortu w komunikacji

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: diagnoza własnego rozumienia asertywności, rozpoznanie obszarów niepewności, odgrywanie scenek, ćwiczenie zachowania w konkretnych sytuacjach (zgłoszonych przez uczestników zajęć), poznawanie technik pomocnych w komunikacji z bliskimi w pracy zawodowej.

 supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Emocje nacechowane pozytywnie i negatywnie i sposoby ich kontroli.
  • Mapa asertywności – dodefiniowanie ograniczeń i obszarów do pracy własnej.
  • Monolog wewnętrzny jako podstawa silnej osobowości. Praca nad negatywnymi schematami i myślami na swój temat.
  • Uczucia pozytywne – jak utrzymać dobry nastrój i pomnażać dobre emocje.
  • Uczucia negatywne – nieadaptacyjne schematy reagowania na negatywne emocje. Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
  • Ćwiczenia wybranych technik asertywności i komunikacji wspierających dobre relacje (zgodnie z potrzebami uczestników).

Prowadząca: Dorota Trzaska.

Cena: 110 zł.