Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza od A do Z. Teoria i praktyka

Uczestnicy: nauczyciele bibliotekarze.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

  • Uczeń w centrum uwagi nauczyciela bibliotekarza.
  • Współpraca z radą pedagogiczną i świetlicą szkolną.
  • 101 drobiazgów o czytelnictwie, projektach czytelniczych i książce.

Prowadząca: Małgorzata Bykowska.

Cena: 110 zł