Organizacja pracy w bibliotece szkolnej

Uczestnicy: nauczyciele bibliotekarze.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

  • Gromadzenie zbiorów oraz ich techniczne opracowanie – przypomnienie wiedzy teoretycznej – rozwiewanie niepewności i poprawianie pomyłek w inwentarzu tradycyjnym (inwentarz w programach bibliotecznych MOL, Librus).
  • Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (dziennik pracy biblioteki, dzienna statystyka odwiedzin i wypożyczeń, akcesja czasopism, księgi inwentarzowe, finansowo księgowa ewidencja wpływów, podręczniki).
  • Planowanie pracy (roczny ramowy plan pracy biblioteki, skoordynowany terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych).
  • Promocja pracy biblioteki szkolnej w szkole.

Prowadząca: Małgorzata Bykowska.

Cena: 110 zł