Teatr w szkole i przedszkolu

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Ćwiczenia ruchowe, w szczególności koordynacyjne i orientacyjne w zakresie ciała i przestrzeni.
 • Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię.
 • Ćwiczenia i zabawy kształtujące umiejętność słuchania partnera scenicznego.
 • Improwizacje słowne i ruchowe na dowolny lub podany temat.
 • Ćwiczenia dykcji, ćwiczenia emisji głosu.
 • Praca z tekstem.
 • Zasady poruszania się w sytuacjach scenicznych.
 • Prezentacja różnorodnych konwencji teatralnych.
 • Nauka pisania scenariusza teatralnego na zajęcia przedszkolne i szkolne.
 • Ćwiczenia przygotowujące do wystąpień teatralnych: etiudy, zabawy, techniki dramowe.
 • Nauka umiejętności realizacji przedstawienia, wystąpień i uroczystości szkolnych.
 • Sceniczna realizacja fragmentów wybranych tekstów (bajki, opowiadania, wiesza) w formie etiudy teatralnej.
 • Rola muzyki i światła w inscenizacji.

 Prowadzący: Michał Rzepka

Cena: 120 zł.