Ciekawe zajęcia – aktywna grupa (o metodach aktywizujących w przedszkolu

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 2 x 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

supernauczyciel

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

  • Jak integrować grupę? – zabawy integracyjne w edukacji przedszkolnej.
  • Dyskutująca grupa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci.
  • Świadomi czytelnicy – aktywizowanie dzieci podczas zajęć o literaturze.
  • Mali twórcy – rozwijanie zdolności twórczych dzieci poprzez układanie opowiadań.
  • Gry i zabawy dydaktyczne w kształtowaniu kompetencji językowych i pojęć matematycznych (doskonaleniu techniki rachunkowej).
  • Kształcenie zdolności twórczych podczas treningu twórczości (podstawy teoretyczne, dostrzeganie i definiowanie problemów, rozwijanie wrażliwości na problemy, kształcenie zdolności percepcyjno-manipulacyjnych, psychomotorycznych, wizualnych i umysłowych).
  • Aktywizacja na zajęciach plastycznych.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 110 zł.