Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Szkolenie stacjonarne, metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

  • Na czym polega odimienna metoda nauki czytania?
  • Co jest najważniejsze w nauce czytania?
  • Inicjacja – pierwszy krok wtajemniczenia w sztukę czytania.
  • Ściana pełna liter – stymulacja procesów intelektualnych.
  • Demonstracja alfabetu. Ćwiczenia.
  • Targ liter. Litery składające się na imię dziecka. Ćwiczenia.
  • Nazywanie świata. Ćwiczenia.
  • Podsumowanie. Wymiana poglądów i doświadczeń między uczestnikami.

Prowadząca: Anna Kozieł-Wójcik

Prowadząca otrzymała od Ireny Majchrzak, twórczyni metody, certyfikat upoważniający do prowadzenia szkoleń na ten temat.

Cena: 240 zł.

Najbliższe terminy: 3 września godz. 10.00-16.30.

Miejsce: Warszawa, ul. Lektykarska 44 (siedziba NODN Supernauczyciel)

Formularz zgłoszeniowy