Warsztaty metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia komputerowe w klasach 1-3

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 16 osób.

Metoda warsztatowa, zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Zajęcia komputerowe w kl. 1-3 – analiza podstawy
  programowej
 • Zastosowanie edytora tekstu w pracy z dziećmi
  z uwzględnieniem specyfiki sześciolatka
 • Praca w edytorze grafiki
 • Wykorzystanie programu PowerPoint na zajęciach komputerowych (interaktywne karty pracy)
 • Wykorzystanie internetu w pracy z dzieckiem z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa – poznanie bezpiecznych stron z ciekawymi materiałami edukacyjnymi
 • Wykorzystanie urządzeń: pendrive, rzutnik multimedialny, skaner, tablica interaktywna
 • Komunikacja – poczta elektroniczna, korzystanie z komunikatorów (Gadu-Gadu, Skype)
 • Rozwój własny nauczyciela – korzystanie z kursów internetowych

Uczestnicy szkolenia otrzymują wykaz stron internetowych z zasobami przydatnymi podczas zajęć komputerowych.

Prowadząca: Ewa Stolarczyk

Cena: 120 zł.