Na skraju lasu – prace plastyczne inspirowane światem przyrody

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa – uczestnicy wykonują prace plastyczno-techniczne, a przy okazji pogłębiają wiedzę przyrodniczą.

Zagadnienia:

  • Królowie lasu (i wiejskiej zagrody) – jak dorobić jeleniom i łosiom poroże z papieru, krepiny i własnych dłoni, a jak wykonać rogi dla krowy i baranka?
  • Gile na jarzębinie i sikorki w karmniku – ptaki z klamerek, papierowych kółek, tektury, styropianowych kul i innych materiałów.
  • Więksi i mniejsi mieszkańcy stawu – jak wykonać picturebook oraz zwierzęta stawowe (ważkę, ślimaka, zaskrońca, żabę...) z klamerek, kolorowego papieru, makaronu, gazet i materiałów przyrodniczych?
  • Zdobywanie wiedzy przyrodniczej przez dzieci i rozwijanie ich zainteresowań otaczającym środowiskiem w trakcie wykonywania prac plastycznych.

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 110 zł.

supernauczyciel