Kto w trawie chodzi, kto po niebie lata – prawie wszystko o metodzie projektu w edukacji przyrodniczej

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Metoda projektu w świetle nowych podstaw programowych.
  • Sekrety udanego projektu badawczego w pracy z dziećmi, w tym m.in. planowanie projektu, prowadzenie działań badawczych, opracowywanie danych, organizowanie wydarzenia kulminacyjnego, współpraca ze środowiskiem lokalnym, integracja celów i treści wokół aktywności małych badaczy.
  • Bocianie życie – obserwacje, eksperymenty, materiały źródłowe i nowoczesne technologie w procesie planowania, prowadzenia i ewaluowania projektu badawczego poświęconego bocianom.
  • Mrówczy świat – hodowle, obserwacje, eksperymenty, materiały źródłowe i nowoczesne technologie w procesie planowania, prowadzenia i ewaluowania projektu badawczego poświęconego mrówkom.

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 110 zł.