Wszędzie dobrze, ale w gnieździe najlepiej – metoda obserwacji w edukacji przyrodniczej

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Obserwacja jako podstawowa metoda poznawania świata przyrody w świetle nowych podstaw programowych.
  • Sekrety „dobrej” obserwacji przyrodniczej, w tym m.in. przygotowanie do badań w terenie, zasady obserwacji opartej na okazach i modelach, sposoby gromadzenia oraz opracowywania danych, nowoczesne technologie w obserwacji.
  • Identyfikowanie naturalnych okazów ptasich gniazd i ich właścicieli, ciekawostki na temat ptasich lęgów, porównanie popularnych gatunków ptaków należących do jednej rodziny.
  • Ptaki nie tylko na zajęciach przyrodniczych – integracja międzyprzedmiotowa.

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 110 zł.