Eksperymentowanie jest takie proste – prawie wszystko o wprowadzaniu dzieci w świat nauk przyrodniczych

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Eksperyment jako podstawowa metoda badania świata przyrody w świetle nowych podstaw programowych.
  • Sekrety „dobrego” eksperymentowania, m.in. rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny dzieci w wieku 3-9 a prowadzenie doświadczeń, zasady eksperymentowania, metody i techniki gromadzenia oraz opracowywania danych, nowoczesne technologie w procesie eksperymentowania.
  • Dziecięca fizyka – wyjaśnianie zawiłości wybranych pojęć fizycznych razem z dziećmi.
  • Wielozmysłowe poznawanie świata – wyjaśnianie zasad funkcjonowania naszych zmysłów, „oszukiwanie” percepcji, zmysły a sztuka, zmysły zwierząt

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 110 zł.