Zaczarowany ołówek – przygotowanie do pisania

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 2 x 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

  • Co to znaczy gotowość do pisania?
  • Co utrudnia opanowanie umiejętności pisania?
  • Wspieranie rozwoju dziecka w obszarach, które mają wpływ na naukę pisania – ćwiczenia praktyczne.
  • Co ułatwia dziecku naukę pisania? – przykłady dobrych i złych narzędzi pisarskich, prezentacja środków dydaktycznych ułatwiających dziecku późniejsze kreślenie liter.
  • Metodyka wprowadzania liter, ćwiczenia wprowadzające literę.
  • Kryteria oceny umiejętności pisania.
  • Sposoby doskonalenia umiejętności pisania.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 200 zł (za obie części).