Sprawne ręce – elementy terapii ręki

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: supernauczyciel

  • Mechanizm funkcjonowania kończyny górnej.
  • Etapy rozwoju grafomotoryki dziecka.
  • Metody, ćwiczenia, zabawy wykorzystywane w terapii ręki.
  • Nauka przeprowadzania sensorycznego masażu rąk.
  • Zasady konstruowania indywidualnych programów terapii.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 115 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.