Kreatywne nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Zabawy ruchowe w nauczaniu słownictwa.
  • Elementy muzykoterapii na zajęciach językowych.
  • Teatr muzyczny z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, czyli jak przygotować dobre przedstawienie w języku angielskim.
  • Techniki dramowe w nauczaniu języka angielskiego.
  • Kreatywne wykorzystanie kart obrazkowych.

Prowadząca: Joanna Naporowska.

Cena: 110 zł.