Speak English! – czyli jak rozgadać swoich uczniów

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Jak uczyć umiejętności zastosowania w praktyce poznawanych struktur gramatycznych? (kreatywna nauka gramatyki w kontekście i praktyce – ćwiczenia).
  • Poznawanie aktywności, dzięki którym nauczyciel szybko i bez zbędnego przygotowania powtórzy z uczniami słownictwo.
  • Ćwiczenie wymowy przez uczestników szkolenia.
  • Jak nauczać fonetyki na zajęciach?
  • Psychologiczne aspekty mówienia w języku obcym.

Prowadząca: Joanna Naporowska.

Cena: 110 zł.