Klucz do ortografii – od gramatyki do dyktand

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

  • Naczynia połączone – znajomość gramatyki a poprawność pisowni (jak uczyć, by uczniowie dostrzegali i rozumieli zależności – praktyczne rady, wskazówki, ćwiczenia).
  • Różne sposoby organizacji dyktand.
  • Wskazówki dotyczące oceniania dyktand.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 110 zł.