Oswoić ortografię – ćwiczenia, gry i zabawy ortograficzne w klasach 1-3

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

  • Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii.
  • Koncepcje, zasady i metody nauczania ortografii w edukacji wczesnoszkolnej.
  • Atrakcyjne gry i zabawy usprawniające naukę ortografii z uwzględnieniem potrzeb wzrokowców, słuchowców, kinestetyków.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 110 zł.