Polubić czytanie – ciekawe zajęcia o literaturze dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

  • Rynek książek dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli co czytać dzieciom.
  • Teatrzyk Kamishibai – nowy sposób na pracę z książką
  • Jak pracować z tekstem – przykłady różnych form pracy z literaturą (w tym metoda układanki, lapbooki i wiele innych).
  • Gry i zabawy doskonalące rozumienie tekstu i czytanie krytyczno-twórcze.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 110 zł.