Nauczyć czytać – przygotowanie do czytania, przegląd metod nauki czytania

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych lub w dwóch częściach po 5 godz. dydakt.każda

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

  • Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki czytania i wspierające opanowanie tej umiejętności.
  • Metody czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – ujęcie praktyczne (Słoneczna Biblioteka, Metoda Dobrego Startu, odimienna metoda nauki czytania – Ireny Majchrzak, gloottodydaktyka, metoda krakowska, zabawa w czytanie, metoda Montessori i inne)
  • Sposoby doskonalenia umiejętności czytania.
  • Kryteria oceny umiejętności czytania.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 190 zł .