Praca w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

  • Jak dziecko ze spektrum autyzmu odbiera świat?
  • Zaburzenia typowe dla ASD (sensoryczne, społeczne, poznawcze, językowe).
  • Obserwacja i interpretacja zachowań występujących u tej grupy dzieci.
  • Omówienie narzędzi wsparcia oraz metod i technik pracy w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze apektrum autyzmu, w tym z ZA.
  • Tworzenie środowiska przyjaznego dziecku z autyzmem i ZA.

Prowadząca: Małgorzata Salamon / Dorota Trzaska.

Cena: 115 zł.