Praca z uczniem zdolnym metodą tutoringu

Nauczyciel, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje,
nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje – przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak

Tutoring to innowacyjna metoda dydaktyczno-wychowawcza, szczególnie skuteczna w rozwijaniu potencjału uczniów oraz motywowaniu ich do samodzielnej pracy. Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, w trakcie których w atmosferze dialogu, tzn. szacunku i zaufania, tutor pomaga uczniowi poszukiwać własnej drogi do wiedzy, tożsamości oraz wielopłaszczyznowego rozwoju.

Każdy człowiek odczuwa potrzebę spełnienia, wewnętrzne pragnienie, by przeżyć życie jak najlepiej. Mamy w sobie ogromny potencjał, jednak często brakuje na naszej drodze kogoś, kto mógłby pomóc nam w jego odkryciu.

W tutoringu nauczyciel staje się przyjacielem ucznia, życzliwym przewodnikiem, który pobudza do samorozwoju i wspiera na drodze do sukcesu.

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia. supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: uczestnicy poznają narzędzia pracy tutora w praktyce.

Zagadnienia:

  • Tutoring – nowy model edukacji (wprowadzenie metodą warsztatową).
  • Dostrzec talent i rozwinąć potencjał – cele i etapy tutoringu w pracy z uczniem zdolnym.
  • Tutor – dobry nauczyciel i mądry doradca.
  • Jak pracuje tutor? – założenia pracy tutorskiej.
  • Narzędzia pracy tutora.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 115 zł.