Mnemotechniki, czyli techniki efektywnego zapamiętywania

Uczestnicy: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład z prezentacją, pokaz, ćwiczenia, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia: supernauczyciel

  • Aktywne metody nauczania na lekcji jako element rozwijania i wzmacniania motywowania uczniów do nauki.
    • Dlaczego warto stosować elementy aktywnego nauczania?
    • Poziomy odpowiedzialności a motywacja.
  • Jak się uczyć?
    • Twórczość w uczeniu się.
    • Zasady tworzenia i stosowania mnemotechnik.
    • Ćwiczenia rozwijające umiejętność skojarzeń i wyobraźnię – podstawa zastosowania mnemotechnik.
  • Mnemotechniki – przegląd.
    • Ćwiczenia wybranych technik pamięciowych:
      • łańcuchowa metoda zapamiętywania
      • rzymski pokój
      • zakładki pamięciowe
      • akronimy i akrostychy.
    • Przykłady zastosowania mnemotechnik na lekcji.
  • Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi i skupienie.

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 110 zł.