Mnemotechniki, czyli techniki efektywnego zapamiętywania

Uczestnicy: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład z prezentacją, pokaz, ćwiczenia, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia: supernauczyciel

 • Aktywne metody nauczania na lekcji jako element rozwijania i wzmacniania motywowania uczniów do nauki.
  • Dlaczego warto stosować elementy aktywnego nauczania?
  • Poziomy odpowiedzialności a motywacja.
 • Jak się uczyć?
  • Twórczość w uczeniu się.
  • Zasady tworzenia i stosowania mnemotechnik.
  • Ćwiczenia rozwijające umiejętność skojarzeń i wyobraźnię – podstawa zastosowania mnemotechnik.
 • Mnemotechniki – przegląd.
  • Ćwiczenia wybranych technik pamięciowych:
   • łańcuchowa metoda zapamiętywania
   • rzymski pokój
   • zakładki pamięciowe
   • akronimy i akrostychy.
  • Przykłady zastosowania mnemotechnik na lekcji.
 • Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi i skupienie.

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 110 zł.