Gry i zabawy na dobry klimat w grupie

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: zajęcia mają charakter praktyczny, w programie m.in. przykładowe zabawy i ćwiczenia, modyfikowanie ich przez członków stosownie do potrzeb.

Zagadnienia:supernauczyciel

  • Propozycje zabaw integracyjnych, budujących poczucie bezpieczeństwa i zaufania w grupie.
  • Zabawy uczące rozpoznawania i nazywania emocji.
  • Jak sobie radzić z trudnymi emocjami? – propozycje ćwiczeń i zabaw dla dzieci uczące okazywać emocje w sposób nieagresywny.
  • Ja i reszta grupy – co możemy zrobić, żeby poprawić sytuację dziecka z trudnościami w relacjach grupowych?
  • Nauczyciel w grupie – rola, podejście, świadomość swoich mocnych i słabych stron w relacjach z dziećmi.
  • Realne możliwości przeciwdziałania zachowaniom agresywnym wśród dzieci.

Prowadząca: Justyna Klimek.

Cena: 110 zł.