Jak skutecznie komunikować się z dzieckiem?

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa: zajęcia mają charakter praktyczny, w programie m.in. studium przypadków i odgrywanie scenek, omówienie problemów związanych z tematem, z którymi borykają się uczestnicy szkolenia. 

Zagadnienia:

  • Co nie pozwala na nawiązanie dobrego kontaktu z dzieckiem?
  • Jak stosować komunikat „ja” i jakie są jego zalety? – ćwiczenia praktyczne.
  • Na czym polega mówienie językiem uczuć? – ćwiczenia praktyczne.
  • Jak słuchać empatycznie? – odgrywanie scenek.
  • Co to jest metoda porozumienia bez przemocy? – ćwiczenia w formułowaniu komunikatów w duchu porozumienia bez przemocy.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110zł.