Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z karmieniem

Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy oraz pomoce nauczycieli i wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czas: 10 godzin dydaktycznych (3 godziny wprowadzenia online, 7 godzin stacjonarnie).

Grupa: do 14 osób.

Szkolenie w formie webinaru (cz. 1) i zajęć stacjonarnych: wykład, dyskusja, dzielenie się doświadczeniami, prezentacja ćwiczeń.

Zagadnienia:

 • przebieg rozwoju funkcji pokarmowych, jego etapy,
 • możliwe przyczyny tego, że dziecko nie chce jeść,
 • możliwości diagnozowania problemów z jedzeniem,
 • wstęp do teoretycznej wiedzy z zakresu integracji sensorycznej, logopedii oraz rozwoju psychoruchowego dziecka w ujęciu zagadnienia wybiórczości pokarmowej,
 • jakie są zachowania typowego niejadka, a jakie wymagają konsultacji ze specjalistą,
 • co możemy zrobić, gdy mamy w grupie niejadka (rady dla nauczycieli i wychowawców):
  • gdzie szukać pomocy,
  • jakie ćwiczenia profilaktyczne i treningi stosować w konkretnych przypadkach ("sposoby na niejadka"),
  • jak dbać o prawidłowe nawyki żywieniowe,
 • niejadek u logopedy i u terapeuty integracji sensorycznej,
 • praca z dziećmi prezentującymi wybiórczość pokarmową lub nefobię żywieniową,
 • wybiórczość pokarmowa a zaburzenia integracji sensorycznej,
 • jak rozmawiać z rodzicami o problemie niejadka.

 

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz – neurologopeda i terapeuta SI.

Cena: 250 zł.

Metoda Labana w pracy z dziećmi

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, terapeuci.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (2 godziny on-line i 6 godzin warsztatów).

Metody pracy: wykład, dyskusja, ćwiczenia, analiza przypadków, wymiana doświadczeń, film.

Uczestnicy otrzymają materiały do pracy w trakcie szkolenia.

Zagadnienia:

 • Zapoznanie z założeniami i metodą pracy gimnastyki twórczej R. Labana oraz jej umiejscowienie w historii pracy z ruchem i terapii. Sylwetka twórcy.
 • Wykorzystanie Języka Ruchu R.Labana i I. Bartenief do pracy metodą gimnastyki twórczej R.Labana.
 • Praktyka ruchu intuicyjnego w oparciu o Język Ruchu R.Labana i I. Bartenief, której celem będzie:
  • poznanie podstawowych elementów 4 kategorii Języka Ruchu (BESS) w teorii i praktyce
  • rozwój osobisty uczestników warsztatów w zakresie świadomości ciała, myśl i emocji
  • doświadczenie możliwości, jakie daje kreatywna praca ruchowa z dziećmi
  • rozwinięcie umiejętności niedyrektywnej pracy z dziećmi w ramach zajęć gimnastyki twórczej.
 • Tworzenie własnych zabaw ruchowych w ramach metody gimnastyki twórczej z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń uczestników.

Dlaczego warto uczestniczyć w tym szkoleniu?  Doświadczenia i wiedza zdobyta w ramach warsztatu pozwoli Ci na świadome przygotowywanie zajęć rozwijających kreatywność dziecka, wspierających jego naturalną motorykę oraz pozwalających na doświadczenia korekcyjne służące rozwojowi ruchowo-emocjonalnemu.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia:  Dorota Trzaska, psychoterapeutka, psycholog, trenerka języka ruchu i świadomej pracy z ciałem.

Cena:  230 zł

  

Zatańcz, zagraj, zaśpiewaj – co zrobić z piosenką?

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Warsztaty umuzykalniające, podczas których Anna Maliga-Poprawska pokaże, jaki potencjał ma piosenka i na ile sposobów można ją wykorzystać. Zaprezentowane zostaną ulubione
piosenki autorki szkolenia, ułożone w cyklu od jesieni do lata.

Prowadząca: Anna Maliga-Poprawska

Cena: 115 zł

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.