Grant – doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli

 

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Supernauczyciel" ubiega się o przyznanie grantu na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, rozwijające kompetencje cyfrowe, kształcące umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, a w razie potrzeby – prowadzenia kształcenia w sposób zdalny.  

Przedsięwzięcie to stanowi część projektu grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty). 

W 2022 r. otrzymaliśmy z tego projektu dofinansowanie w wysokości 72 570,00 zł (84,28 % ze środków europejskich, 15.72 % z budżetu państwa), dzięki czemu zorganizowaliśmy szkolenia dla pracowników naszego ośrodka oraz dla 145 nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W tym roku odbywa się kolejna faza projektu i ponownie ubiegamy się o o przyznanie środków.

Wszystkie szkolenia prowadzone w ramach grantu będą dla uczestników bezpłatne i zostaną przeprowadzone zdalnie.

Planowany termin realizacji: luty – maj 2023 r.

W ramach grantu zostaną zrealizowane następujące moduły szkoleniowe:

 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5 godzin)
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania (7 godzin)
 3. Metodyka edukacji zdalnej (moduł obowiązkowy, 5 godzin) godz. 17.00-20.00, 6 kwietnia godz. 17.00-20.00, 7 kwietnia godz. 17.00-20.00, 11 kwietnia godz. 17.00-20.00.
 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5 godzin)
 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (4 godziny)
 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (moduł obowiązkowy, 5 godzin)
 7. Zoom (5 godzin)
 8. Microsoft Teams (5 godzin)
 9. Google Meet (5 godzin)
 10. Multimedialne zasoby edukacyjne (3 godziny)
 11. Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2 godziny)
 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej (2 godziny) .

Każdy uczestnik musi zrealizować co najmniej 5 modułów szkoleniowych, w tym dwa obowiązkowe: Metodyka edukacji zdalnej i Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

Uwaga! Do udziału w grancie nie mogą przystąpić osoby, które już korzystały ze wsparcia w ramach tego samego projektu w którejkolwiek placówce doskonalenia nauczycieli lub bibliotece pedagogicznej.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 602-702-123. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach w ramach grantu prosimy o wstępną deklarację wysłaną mejlem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.