Małgorzata Owczarek

supernauczycielPsycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Specjalizuje się w rozwoju psychicznym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Współpracuje z organizacjami, ośrodkami edukacyjnymi i poradniami, pomagając dzieciom i rodzicom, m.in. w Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej oraz w Centrum Terapii SIMULI. Prowadzi treningi umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 7-10 lat.
Autorka darmowego ebooka dla rodziców dzieci idących do przedszkola oraz artykułów z dziedziny psychologii klinicznej dziecka, rodziny, psychologii rozwojowej i wychowawczej dla rodziców i osób pracujących z dziećmi. Prowadzi stronę internetową www.malgorzataowczarek.pl.

Dorota Trzaska

supernauczycielAbsolwentka psychologii społecznej i klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizacja: terapia rodzin. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej "Intra", Kurs Interwencji Kryzysowej, szkolenie i staże w zakresie SAZ (Stosowanej Analizy Zachowania) w pracy z dziećmi.
Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera oraz doświadczającymi trudności rozwojowych i trudności w zachowaniu, integrując podejście SAZ i techniki pracy psychoterapeutycznej (podejście humanistyczne, poznawczo-behawioralne). Bardzo lubi współpracę z rodzicami w zakresie wspierania ich w budowaniu więzi z dziećmi i  umiejętności wychowawczych. Prowadzi psychoterapię również z osobami dorosłymi, integrując podejście neohumanistyczne (terapia skoncentrowana na emocjach, focusing). Odbyła praktyki oraz staże, pracując z dziećmi z ADHD oraz z  dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Prowadziła warsztaty dotyczące asertywności dla osób w  kryzysie bezdomności i poszukujących pracy, a także dla pacjentów oddziału terapeutycznego oraz klientów Stowarzyszenia QZmianom.
O pracy z dziećmi myśli tak: Dzieci potrzebują troski i cierpliwości. Zadaniem opiekunów jest nauczenie się okazywania akceptacji tak, by dziecko umiało ją przyjąć. Wtedy zasady i umiejętności stają się tylko dopełnieniem relacji.

Ewa Dalewska

supernauczycielFilolog, pedagog i metodyk, absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka Dydaktyki Języków Obcych na Wydziale Pedagogicznym w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Ukończyła również Akademię Trenera Języków PASE.
Wieloletni lektor, nauczyciel i wykładowca, ma doświadczenie w pracy ze wszystkimi grupami wiekowymi. Od 15 lat specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolach – uczy dzieci i szkoli nauczycieli i lektorów językowych.

Józef Grygo

Ratownik medyczny, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pracownik pogotowia ratunkowego i szpitalnego oddziału ratunkowego. Ma doświadczenie w opiece medycznej nad uczestnikami obozów harcerskich oraz jako ratownik wodny. Jest stałym współpracownikiem Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel”.