Małgorzata Salamon

Nauczyciel dyplomowany z 20- letnim stażem pracy z dziećmi i nauczycielami w placówkach publicznych i niepublicznych. Certyfikowany terapeuta SI. Ukończyła Pedagogikę Specjalneją (specjalność oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji początkowej i reedukacji (nauczanie dzieci w wieku 3-9 lat) na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest pedagogiem-terapeutą w Poradni Psychologiczno‑Pedagogicznej nr 9 w Warszawie. Za swoje credo zawodowe uznaje myśl św. Jana Bosko: Wychowanie jest sprawą serca.

Małgorzata Spilarewicz

Nauczycielka dyplomowana w Przedszkolu nr 182 "Tajemniczy Ogród" w Warszawie. Pochodzi z Wrocławia, gdzie uzyskała dyplom opiekunki dziecięcej w bardzo dobrej szkole metodycznej z tradycjami. Jest nauczycielką wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną, terapeutą ręki i terapeutą integracji sensorycznej, a także instruktorem Polskiego Centrum Origami i trenerem systemu Edukacja przez Ruch. Warsztaty "To, co rączki pokażą, to, co nóżki zatańczą, to, co buzia wypowie" są autorską propozycją, która zrodziła się z pasji, zamiłowania i doświadczenia zawodowego.

Ewa Stolarczyk

supernauczycielAbsolwentka Studium Nauczycielskiego w Zgierzu, ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (Surdopedagogika) i studia podyplomowe w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w zakresie „Rozwoju, informatyki i pedagogiki zdolności”. Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 316 w Warszawie, metodyk ds. edukacji wczesnoszkolnej, ekspert ds. awansu zawodowego, lider programu Intel. Nauczanie ku przyszłości, realizowanego przy współpracy firmy Microsoft. Pełni funkcję wicedyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Warszawie. 

Anita Skibińska

supernauczycielNauczycielka mianowana, trener I stopnia. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (specjalności: nauka o rodzinie i edukacja wczesnoszkolna). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, doradztwa  zawodowego z coachingiem i pośrednictwem pracy oraz Szkołę Tutorów Collegium Wratislaviense. Pracowała w Zespole Szkół w Starym Bosewie, gdzie wdrażała ocenianie kształtujące; obecnie jest dyrektorką Społecznego Przedszkola ROiSA – Rozwój i Samodzielność, w którym jest stosowane ocenianie kształtujące. Koordynuje wiele projektów w Stowarzyszeniu Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi w Długosiodle.  Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. na temat oceniania kształtującego, tutoringu, komunikacji interpersonalnej.

Marlena Kubelczuk

supernauczycielNauczycielka języka angielskiego w Przedszkolu Publicznym "Krecik" w Warszawie. Autorka bloga Nauczycielka Angielskiego, na którym dzieli się swoimi pomysłami i autorskimi pomocami dydaktycznymi. Stara się, aby prowadzone przez nią zajęcia były dynamiczne, ciekawe, kolorowe. Nieustająco szuka tego, co zaciekawi dzieciaki i przykuje ich uwagę.

Katarzyna Kasperkiewicz

Polonistka, pedagog, logopeda.  Po studiach doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracownik Zakładu Wychowania Muzycznego i Literackiego na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z komunikacją, dykcją i emisją głosu.

Justyna Klimek

supernauczycielAbsolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek Pedagogika, specjalizacja: Edukacja przez Sztukę oraz studiów podyplomowych z zakresu arteterapii. Ukończyła szkołę muzyczną I i II stopnia na wydziale instrumentalnym w klasie saksofonu. Jest nauczycielką muzyki w Zespole Szkół Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori w Łodzi. W łódzkim Centrum Kultury Młodych prowadziła interdyscyplinarne zajęcia artystyczne, rozwijające wyobraźnię dzieci, a obecnie prowadzi podobne zajęcia w Przedszkolu Artystycznym „Żyrafki” w Warszawie. Współorganizatorka kolonii artystycznych.

Barbara Kołtyś

supernauczycielPsycholog, terapeuta. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność Psychologia rozwojowa, wychowawcza i rodziny. Ukończyła także studia podyplomowe Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień na tym samym uniwersytecie oraz Kurs pomocy psychologicznej Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii i Psychoedukacji Intra.
Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie oraz w Stowarzyszeniu Q Zmianom. Współautorka książki Szkolne wyzwania. Jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu?
Prowadzi szkolenia na temat komunikacji z dzieckiem i rodzicami oraz pracy z uczniami i przedszkolakami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Monika Gregorczuk

supernauczycielPsychoterapeutka, trenerka I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediator. Ukończyła Instytut  Psychologii na Uniwersytecie kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Szkołę Treningu Warsztatu i Treningu Psychologicznego, Szkołę Psychoterapii w Ośrodku INTRA w Warszawie i Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie w obszarze pomocy i edukacji psychologicznej. Jest zaangażowana w realizację projektów dla nauczycieli: „Profesjonalny trener” i „Profesjonalny nauczyciel”. Autorka programów szkoleniowych z zakresu kompetencji osobistych (asertywność, umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów, praca z grupą, zarządzanie zespołem). Wykłada na Wydziale Psychologii UW (obszar rozwijania kompetencji trenerskich).
Z zamiłowania – podróżniczka. Z natury – optymistka. Z przekonania – człowiek zakochany w pięknie i różnorodności ludzi i świata.

Joanna Nowak

supernauczycielPsycholog, trener, aktywnie działa w sektorze NGO. Ukończyła Instytut  Psychologii na Uniwersytecie kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Akademię Kompetencji Trenerskich w Ośrodku INTRA w Warszawie, a także Kurs retoryki praktycznej i krytyki PAN oraz wiele innych szkoleń. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze pomocy i edukacji psychologicznej. Jest psychologiem szkolnym w szkole podstawowej. Od dziesięciu lat prowadzi warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz obozy letnie w ramach Stowarzyszenia Abeon. Szkoli nauczycieli i wychowawców od kilkunastu lat w ramach autorskich projektów oraz we współpracy z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Prywatnie pasjonatka podróży, aktywnego spędzania czasu na łonie natury.