Ewa Wojtyra

Ewa Wojtyra

Dyrektor NODN „Supernauczyciel”.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Absolwentka Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, specjalność nauczycielska.
Pracowała jako polonistka w warszawskich szkołach: nr 267 i prowadzonych przez Koło nr 17 STO – podstawowej, gimnazjum i liceum im. Gombrowicza, a także w wydawnictwie MAC Edukacja jako redaktor, kierownik redakcji i zastępca dyrektora ds. wydawniczych. Redaktorka i autorka publikacji edukacyjnych oraz pomocy multimedialnych, m.in. podręcznika do języka polskiego Okno na świat i płyty dla gimnazjum Słowo, obraz, teatr. Teksty kultury na języku polskim.
Jest współtwórczynią portalu Supernauczyciel.pl i założycielką NODN „Supernauczyciel”.
Prowadzi zajęcia na kursie kierowników wycieczek szkolnych oraz warsztaty na temat pracy metodą projektu. Jest autorką i współautorką szkoleń e-learningowych NODN „Supernauczyciel”.

Dorota Sobierańska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Pracownik Zakładu Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Wieloletnia instruktorka kursów przygotowujących studentów do wykonywania zawodu nauczyciela oraz podnoszących kwalifikacje nauczycieli w zakresie stosowania metod aktywnych, wspomagających rozwój i uczenie się dzieci w wieku przedszkolnym oraz w młodszym wieku szkolnym (drama, teatr, metoda projektów, nauczanie-uczenie się oparte na współdziałaniu, trening twórczości itp.), a także szkoleń na temat edukacji przyrodniczej w przedszkolu i szkole.
Autorka badań i tekstów naukowych dotyczących wspomnianych zagadnień, współautorka kursów e-learningowych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W pracy wykorzystuje na szeroką skalę nowe technologie informacyjno-komunikacyjne
Członkini Rady Fundacji Edukacji Międzykulturowej oraz Fundacji Przestrzeń dla Edukacji.

Aleksandra Szyller

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Wykładowca i trener.
Absolwentka i pracownik Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest opiekunem praktyk studenckich w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także opiekunem Koła Naukowego Wczesnej Edukacji na Wydziale Pedagogicznym UW. 
Szkoli nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, m.in. na temat metod czytania, przygotowania do czytania i pisania, nauczania ortografii i gramatyki, zajęć poświęconych tekstom literackim, metod aktywizujących.
Jest autorką scenariuszy zajęć dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, współautorką poradników metodycznych, autorką artykułów dotyczących wczesnej edukacji.
Ekspertka w Fundacji Przestrzeń dla Edukacji.

Robert Chamczyk

Polonista, nauczyciel dyplomowany, trener z zakresu konstruowania zadań i wystąpień publicznych w pracy nauczyciela, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Autor publikacji z zakresu nauczania języka polskiego, scenariuszy godzin wychowawczych, materiałów dotyczących współpracy z rodzicami. Stały współpracownik portalu „Supernauczyciel” i Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel”. 

Elżbieta Firmanty

Nauczycielka dyplomowana. Pracuje w Przedszkolu nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego oraz studia podyplomowe terapii pedagogicznej. Jest instruktorem origami przy Polskim Centrum Origami, trenerem systemu edukacyjnego „Zbieram, Poszukuję, Badam” – integracja przez ruch oraz trenerem programu Klucz do uczenia.

Aneta Hynowska

Nauczycielka dyplomowana edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 316 w Warszawie. Jest absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Tarnobrzegu, ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (nauczanie początkowe) oraz studia podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie pedagogiki korekcyjnej – terapii pedagogicznej. Współpracuje z APS w ramach studenckich praktyk pedagogicznych. Autorka publikacji pedagogicznych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

Anna Kozieł-Wójcik

Nauczycielka dyplomowana wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, była dyrektorka placówek przedszkolnych. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie. Pełniła funkcję asystentki dr Ireny Majchrzak, organizowała wiele szkoleń na terenie Polski z zakresu programu Nazywanie świata. Odimienna metoda nauki czytania. Posiada upoważnienie dr Ireny Majchrzak do prowadzenia szkoleń na temat metody jej autorstwa.

Małgorzata Salamon

Nauczyciel dyplomowany z 20- letnim stażem pracy z dziećmi i nauczycielami w placówkach publicznych i niepublicznych. Certyfikowany terapeuta SI. Ukończyła Pedagogikę Specjalneją (specjalność oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji początkowej i reedukacji (nauczanie dzieci w wieku 3-9 lat) na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest pedagogiem-terapeutą w Poradni Psychologiczno‑Pedagogicznej nr 9 w Warszawie. Za swoje credo zawodowe uznaje myśl św. Jana Bosko: Wychowanie jest sprawą serca.

Ewa Stolarczyk

Ewa StolarczykAbsolwentka Studium Nauczycielskiego w Zgierzu, ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (Surdopedagogika) i studia podyplomowe w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w zakresie „Rozwoju, informatyki i pedagogiki zdolności”. Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 316 w Warszawie, metodyk ds. edukacji wczesnoszkolnej, ekspert ds. awansu zawodowego, lider programu Intel. Nauczanie ku przyszłości, realizowanego przy współpracy firmy Microsoft. Pełni funkcję wicedyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Warszawie. 

Małgorzata Chomicz-Kieniewicz

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku – kierunek: dydaktyka języków obcych (studia magisterskie). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii, neurologopedii i oligofrenopedagogiki. Jest także terapeutą integracji sensorycznej i tyflopedagogiem. Specjalizuje się m.in. w stosowaniu alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się – AAC (Augmentative and Alternative Communication). Przez kilka lat pracowała w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Obecnie jest nauczycielką mianowaną w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie. Należy do Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej i Stowarzyszenia Mówić bez Słów.