Katarzyna Łaziuk

supernauczycielNauczycielka języka angielskiego z 23-letnim stażem. W pracy zwraca szczególną uwagę na uczenie otwartości i krytycznego myślenia. Uważa, że na lekcjach języka angielskiego należy mówić o prawach człowieka, tolerancji i szacunku dla inności. Prowadzi szkolenia z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego podczas konferencji w kraju i za granicą. Jest czynną egzaminatorką Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki na stanowisku Kierownika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.