Katarzyna Kasperkiewicz

Polonistka, pedagog, logopeda.  Po studiach doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracownik Zakładu Wychowania Muzycznego i Literackiego na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z komunikacją, dykcją i emisją głosu.