Aleksandra Szyller

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Wykładowca i trener.
Absolwentka i pracownik Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest opiekunem praktyk studenckich w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także opiekunem Koła Naukowego Wczesnej Edukacji na Wydziale Pedagogicznym UW. 
Szkoli nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, m.in. na temat metod czytania, przygotowania do czytania i pisania, nauczania ortografii i gramatyki, zajęć poświęconych tekstom literackim, metod aktywizujących.
Jest autorką scenariuszy zajęć dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, współautorką poradników metodycznych, autorką artykułów dotyczących wczesnej edukacji.
Ekspertka w Fundacji Przestrzeń dla Edukacji.