Ewa Wojtyra

supernauczyciel

Dyrektor NODN „Supernauczyciel”.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Absolwentka Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, specjalność nauczycielska.
Pracowała jako polonistka w warszawskich szkołach: nr 267 i prowadzonych przez Koło nr 17 STO – podstawowej, gimnazjum i liceum im. Gombrowicza, a także w wydawnictwie MAC Edukacja jako redaktor, kierownik redakcji i zastępca dyrektora ds. wydawniczych. Redaktorka i autorka publikacji edukacyjnych oraz pomocy multimedialnych, m.in. podręcznika do języka polskiego Okno na świat i płyty dla gimnazjum Słowo, obraz, teatr. Teksty kultury na języku polskim.
Jest współtwórczynią portalu Supernauczyciel.pl i założycielką NODN „Supernauczyciel”.
Prowadzi zajęcia na kursie kierowników wycieczek szkolnych oraz warsztaty na temat pracy metodą projektu. Jest autorką i współautorką szkoleń e-learningowych NODN „Supernauczyciel”.

Dorota Sobierańska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Pracownik Zakładu Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Wieloletnia instruktorka kursów przygotowujących studentów do wykonywania zawodu nauczyciela oraz podnoszących kwalifikacje nauczycieli w zakresie stosowania metod aktywnych, wspomagających rozwój i uczenie się dzieci w wieku przedszkolnym oraz w młodszym wieku szkolnym (drama, teatr, metoda projektów, nauczanie-uczenie się oparte na współdziałaniu, trening twórczości itp.), a także szkoleń na temat edukacji przyrodniczej w przedszkolu i szkole.
Autorka badań i tekstów naukowych dotyczących wspomnianych zagadnień, współautorka kursów e-learningowych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W pracy wykorzystuje na szeroką skalę nowe technologie informacyjno-komunikacyjne
Członkini Rady Fundacji Edukacji Międzykulturowej oraz Fundacji Przestrzeń dla Edukacji.

Robert Chamczyk

supernauczycielPolonista, nauczyciel dyplomowany, trener z zakresu konstruowania zadań i wystąpień publicznych w pracy nauczyciela, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Autor publikacji z zakresu nauczania języka polskiego, scenariuszy godzin wychowawczych, materiałów dotyczących współpracy z rodzicami. Stały współpracownik portalu „Supernauczyciel” i Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel”. 

Małgorzata Chomicz-Kieniewicz

supernauczycielAbsolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku – kierunek: dydaktyka języków obcych (studia magisterskie). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii, neurologopedii i oligofrenopedagogiki. Jest także terapeutą integracji sensorycznej i tyflopedagogiem. Specjalizuje się m.in. w stosowaniu alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się – AAC (Augmentative and Alternative Communication). Jest nauczycielką dyplomowaną w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie oraz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Należy do Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej i Stowarzyszenia Mówić bez Słów. 

 

Elżbieta Firmanty

Nauczycielka dyplomowana. Pracuje w Przedszkolu nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego oraz studia podyplomowe terapii pedagogicznej. Jest instruktorem origami przy Polskim Centrum Origami, trenerem systemu edukacyjnego „Zbieram, Poszukuję, Badam” – integracja przez ruch oraz trenerem programu Klucz do uczenia.

Aneta Hynowska

Nauczycielka dyplomowana edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 316 w Warszawie. Jest absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Tarnobrzegu, ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (nauczanie początkowe) oraz studia podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie pedagogiki korekcyjnej – terapii pedagogicznej. Współpracuje z APS w ramach studenckich praktyk pedagogicznych. Autorka publikacji pedagogicznych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

Anna Kozieł-Wójcik

Nauczycielka dyplomowana wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, była dyrektorka placówek przedszkolnych. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie. Pełniła funkcję asystentki dr Ireny Majchrzak, organizowała wiele szkoleń na terenie Polski z zakresu programu Nazywanie świata. Odimienna metoda nauki czytania. Posiada upoważnienie dr Ireny Majchrzak do prowadzenia szkoleń na temat metody jej autorstwa.

Marta Kudła

supernauczycielAbsolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – kierunek pedagogika oraz studiów podyplomowych na kierunku pedagogika przedszkolna. Nauczycielka dyplomowana, pracuje w warszawskich przedszkolach nr 12 i nr . Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi. Ukończyła szkolenia certyfikacyjne z glottodydaktyki, kinezjologii edukacyjnej, warsztaty taneczne Klanzy, szkolenia z zakresu przeciwdziałania agresji w przedszkolu, umiejętności interpersonalnych, asertywności, zarządzania stresem, instrumentacji i układów choreograficznych do muzyki klasycznej.
Miłośniczka sztuki teatralnej w wykonaniu małych aktorów. Autorka i reżyser wielu przedstawień na scenie Festiwalu Teatralnego dla Przedszkolaków „Lalka i ja”. W swojej pracy stara się wdrażać Korczakowską ideę praw dziecka.

Katarzyna Łaziuk

supernauczycielNauczycielka języka angielskiego z 23-letnim stażem. W pracy zwraca szczególną uwagę na uczenie otwartości i krytycznego myślenia. Uważa, że na lekcjach języka angielskiego należy mówić o prawach człowieka, tolerancji i szacunku dla inności. Prowadzi szkolenia z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego podczas konferencji w kraju i za granicą. Jest czynną egzaminatorką Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki na stanowisku Kierownika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

Katarzyna Pernach-Brzostek

Nauczycielka dyplomowana. Od 2008 dyrektor Przedszkola nr 212 w Warszawie. Absolwentka Studium Nauczycielskiego na kierunku wychowanie przedszkolne. Ukończyła studia magisterskie w zakresie edukacji początkowej oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą.
Jest autorką artykułów do publikacji „Superzajęcia dla grup młodszych” wydawnictwa Raabe.