NODN Supernauczyciel

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel” istnieje od 2012 roku.
26 sierpnia 2019 r. placówka otrzymała akredytację przyznaną przez Kuratora Oświaty w Warszawie.
Decyzja KO w sprawie akredytacji

Siedziba placówki znajduje się w Warszawie na Bielanach przy ul. Lektykarskiej 44.

Organem prowadzącym ośrodka jest Ewa Wojtyra, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Ewa Wojtyra Etekst.

Wpis NODN „Supernauczyciel” do ewidencji

Statut NODN „Supernauczyciel”

Warsztaty origamiOrganizujemy warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w naszej siedzibie lub
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Szobera 1 w Warszawie.
Są to szkolenia otwarte, na które można się zgłaszać indywidualnie.
Zobacz harmonogram szkoleń.

Przeprowadzamy także szkolenia na zamówienie placówek w ich siedzibach na terenie województwa mazowieckiego. Zobacz ofertę.

Mamy też w swojej ofercie kursy e-learningowe na platformie Moodle: http://supernauczyciel.moodle.org.pl/.

We współpracy z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli „Henc i spółka” Paweł Henc oraz z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia AGAT organizujemy kursy wychowawców i kierowników wypoczynku – metodą hybrydową (część teoretyczna na platformie e-learningowej oraz część praktyczna i egzamin podczas spotkań stacjonarnych).

Organizowaliśmy szkolenia na zamówienie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia.

Wystawiamy faktury.

W 2015 roku w naszej placówce została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. We wszystkich badanych obszarach otrzymaliśmy ocenę B.

Raport z ewaluacji